בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   העולם היהודי בעת החדשה   מועד א : 21/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות