בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לספרות היוונית הקלאסית   07/02/2017  13:00  07/03/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות