בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   ספר מלכים בראייה היסטורית וארכאולוגית   מועד א : הגשה עד תאריך 14.5.2017


בהצלחה בבחינות