בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   סמינר מחלקתי: "גן עדן עלי אדמות" - הגנים בעולם העתיק   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

בא   עבודה   סמינר מחלקתי: "גן עדן עלי אדמות" - הגנים בעולם העתיק   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות