בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   קשרים בין העולם היווני והלבנט בתקופת הברזל   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות