בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   שינויי אקלים וההיסטוריה האנושית: מבט ממזרח הים התיכון   מועד א : הגשה עד תאריך 14.5.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות