בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   אכדית למתקדמים   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות