בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   ראשיתן של החברות החקלאיות בדרום הלבנט והתמורות החברתיות-כלכל   09/07/2017  13:00  13/08/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות