בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות