בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   כנען בין המעצמות בתקופת הברונזה התיכונה ומאוחרת   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות