בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   היסטוריה, מקרא ומה שקרה - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרו   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות