בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של תקופת המקרא   05/02/2017  13:00  07/03/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות