בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)**   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות