בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   סדנה לארכיאולוג חופר**   מועד א : הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות