בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר**          

בהצלחה בבחינות