בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   הארכיאולוגיה של קפריסין הקדם-קלאסית:סוסי יאור ננסיים,מטילי נ   16/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות