בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית   13/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות