בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה**   08/02/2017  09:00  05/03/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות