בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מצרית למתחילים   06/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
ב'   בחינה   מצרית למתחילים   06/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות