בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   "בין שתי ערים" - תכנון ומרחב עירוני של ערי בירה (ירושלים וקי   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות