בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל   מועד א : 01/02/2017 בשעה : 10:00 ; החזרה עד 5.2.2017 בשעה 14:00

מועד ב : 09/03/2017 בשעה : 10:00 ; החזרה עד 13.3.2017 בשעה 14:00


בהצלחה בבחינות