בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות   02/02/2017  09:00  27/02/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות