בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא למצרים העתיקה   23/02/2017  13:00  06/04/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות