בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   09/07/2017  13:00  08/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות