בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים**   01/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות