בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב   מועד א : הגשה עד 22/08/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות