בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג   מועד א : הגשה עד 14/05/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות