בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   תרבות זמננו: רעיון המודרניות *   מועד א : 06/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/02/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 06/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות