בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית   מועד א : הגשה עד 08/03/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות