בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   מודרניזם- עידן של פריצת גבולות   מועד א : 09/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 07/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות