בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית   מועד א : 23/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 25/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 20/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות