בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים   מועד א : 17/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 15/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 17/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות