בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   ספרות רוסית מאה-19 חלק ב'   12/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות