בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע   מועד א : הגשה עד 22/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות