בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות   מועד א : 14/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/02/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 14/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות