בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   מועד א : 23/02/2017 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 21/2/2017 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 23/03/2017 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 21/3/2017 שעת לקיחה: 09:00


בהצלחה בבחינות