בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)   מועד א : 07/02/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 14/2/17 בשעה 13:00

מועד ב : 07/03/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 14/3/17 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות