בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)   מועד א : פרסום 20/7/17 החזרה 10/8/17


בהצלחה בבחינות