בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)   מועד א : 17/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 24/7/17 בשעה 13:00

מועד ב : 14/08/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 21/8/17 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות