בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   הדקדוק הנורמטיבי: בין שיח, פרשנות וביקורת   מועד א : 29/06/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה 13/7/17


בהצלחה בבחינות