בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   מושגים מדעיים ומושגים אחרים   מועד א : 24/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 31/7/17 בשעה 13:00

מועד ב : 16/08/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 23/8/17 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות