בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   חוק סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט   22/02/2017  09:00  21/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות