בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מתמטיקה לפכ"מ   17/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות