בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   לוקליזציה   מועד א : 23/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד התאריך 26.7.17

מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד התאריך 16.8.17


בהצלחה בבחינות