בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   מלאכת התרגום לעברית: בעיות יסוד וכלי תרגום   מועד א : 16/02/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות