בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   תרגום לתקשורת ותרגום כתוביות לטלוויזיה   מועד א : הגשה עד 02/02/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

א'   עבודה   תרגום כתוביות לטלוויזיה ולאינטרנט   02/03/2017  13:00     

בהצלחה בבחינות