בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לבלשנות   09/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
א'   בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   12/12/2016  14:00  06/01/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות