בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   צ'אוסר: סיפורי קנטרברי Chaucer: the Canterbury Tales   מועד א : 06/02/2017 בשעה : 09:00 ; הגשה במזכירות החוג עד שעה 13:00 בתאריך 23/02/2017


בהצלחה בבחינות