בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   גותיקה אמריקנית American Gothic   מועד א : 24/01/2017 בשעה : 09:00 ; הגשה במזכירות החוג עד שעה 13:00 בתאריך 21/02/2017


בהצלחה בבחינות