בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   06/07/2017  09:00  08/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות